Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-31, KIO 1183/20 premium

Sygn. akt: KIO 1183/20 WYROK z dnia 31 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Katarzyna Brzeska Anna Chudzik Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 maja 2020 r. przez wykonawcę CP Trade Energia i Gaz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Energotechnika - Energorozruch S.A. w Gliwicach oraz Mechanical Field Support B.V. w Heteren, Holandia, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia częściowo odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym: a) wykluczenie z udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Energotechnika - Energorozruch S.A. w Gliwicach oraz Mechanical Field Support B.V. w Heteren, Holandia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wykonawca sam sobie wystawił referencję

1   -   gazowych normalną praktyką jest wystawianie referencji przez odbiorców dostaw, co odwołujący udowodnił przedkładając szereg referencji wystawionych dla Nuovo Pignone International srl. Według odwołującego tak samo przystępujący wprowadził zamawiającego w błąd

2   -   4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

3   -   możliwość poprzestania na oświadczeniu własnym wykonawcy są okoliczności o charakterze obiektywnym, które uniemożliwiły pozyskanie referencji lub innych dokumentów wystawionych przez odbiorcę. Jak słusznie wskazał

+270 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28