Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-13, KIO 1077/20

Sygn. akt KIO 1077/20 WYROK z dnia 13 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2020 r. przez Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - S(1)... S.A. oraz S. B. i J. B. prowadzących działalność gospodarczą pod firmą B(1)... s.c. we W., w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, przy udziale: 1. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - B(2)... sp. z o.o. z siedzibą w P., I(1)... sp. z o.o. z siedzibą we W., I(2)... S.A.U. z siedzibą w B., 2. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - M... sp. z o.o. z siedzibą w W., T... sp. z o.o. z siedzibą w G., zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - B(2)... sp. z o.o. z siedzibą w P., I(1)... sp. z o.o. z siedzibą we W., I(2)... S.A.U. z siedzibą w B.; 1.2. ponowne badanie i ocenę ofert, w tym wykluczenie, na podstawie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zastąpienie informacji nieprawdziwej

1   -   17 Pzp obojętne jest, czy nieprawdziwa informacja mogła wywołać u zamawiającego mylne

2   -   miejsce zainicjowanej przez Zamawiającego próby zastąpienia informacji nieprawdziwej inną, prawdziwą informacją. Aktualność zachowuje pogląd, że w

3   -   że Konsorcjum BBF świadomie przedstawiło nieprawdziwą informację w JEDZ w zakresie podstaw

+48 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28