Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-07-07, KIO 1061/20

Sygn. akt: KIO 1061/20 WYROK z dnia 7 lipca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 maja 2020 r. przez wykonawcę M... S.A., ul. (...) S. w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miejską Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory przy udziale wykonawców Konsorcjum Firm: 1) A... Sp. Jawna (Lider); 2) W... Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum), z adresem dla siedziby lidera konsorcjum: ul. (...) K. zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża M... S.A., ul. (...) S. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę M... S.A., ul. (...) S. tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od wykonawcy M... S.A., ul. (...) S. na rzecz Gminy Miejskiej Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory kwotę 480 zł 63 gr (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt trzy grosze) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu dojazdu na rozprawę; Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła open nexus

1   -   r. (przez elektroniczną platformę zakupową Open Nexus) Zamawiający poinformował o odrzuceniu - na

2   -   r. (przez elektroniczną platformę zakupową Open Nexus). Zarzucił naruszenie: 1. art. 7

3   -   r. (przez elektroniczną platformę zakupową Open Nexus) wezwał wraz kopią odwołania, w

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28