Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-15, KIO 893/20

Sygn. akt: KIO 893/20 WYROK z dnia 15 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 12 czerwca 2020r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2020r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia P. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P... z siedzibą w B., ul. (...) oraz R... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C., ul. (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia K. Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą B(1)... z siedzibą w L., ul. (...) i I. H. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą D... z siedzibą w P., ul. (...) zgłaszających swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 893/20 po stronie zamawiającego orzeka : 1. Oddała odwołanie w zakresie zarzutów dotyczących zadania nr II w całości, uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów dotyczących zadania nr IV za wyjątkiem zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy przez zaniechania ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium na jednego członka konsorcjum

1   -   20.02.2020 r.) pozwalające na przyjęcie, iż cena oferty wykonawcy -Konsorcjum EUROBAU nie jest rażąco niska

2   -   powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Na kanwie przywołanego przepisu ustawy weryfikacji ofert Konsorcjum EUROBAU dokonał odwołujący, stwierdzając, iż

3   -   powyżej błędnie przyjęty adres zamieszkania jednego z członków zespołu Inżyniera Kontraktu, nie ma wpływu na brak zasadność zarzutów odwołującego, ze względu na opisaną w niniejszym akapicie przez

+412 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28