Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-07-12, KIO/KD 28/18 premium

Sygn. akt KIO-KD 28/18 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 12 lipca 2018 roku po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych w dniu 5 czerwca 2018 roku (wpływ do UZP w dniu 13 czerwca 2018 r.), do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Zamawiającego, którym jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska dotyczących Informacji o wyniku kontroli doraźnej znak UZP/DKZP/KND/13/17/DKZP z dnia 29 maja 2018 roku doręczonej Zamawiającemu w dniu 01 czerwca 2018 roku w przedmiocie postępowania pn. Rozbudowa, przebudowa i remont istniejącej Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 1213/7, 1209, 1213/6, 1213/3 w miejscowości Żabno Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Członkowie: Magdalena Grabarczyk Ewa Kisiel Wyraża następującą opinię: Zastrzeżenie zamawiającego do wyniku kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zostaje uwzględnione. UZASADNIENIE Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o. ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, dalej zwane "Zamawiającym" prowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28