[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 16 lipca 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Środowisko naturalne - Dyrektywa 92/43/EWG - Artykuł 6 - Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - Specjalne obszary ochrony - Realizacja odcinka drogowego - Ocena skutków tego przedsięwzięcia dla danego specjalnego obszaru ochrony - Pozwolenie - Powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (regionalny sąd administracyjny dla Lacjum, Włochy) postanowieniem z dnia 16 stycznia 2019 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu poniedziałek, 27 maja 2019 r., w postępowaniu: WWF Italia Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus, Gruppo di Intervento Giuridico Onlus, Italia Nostra Onlus, Forum Ambientalista, FC i in. przeciwko Presidenza del Consiglio die Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS), TRYBUNAŁ (szósta izba), w składzie M. Safjan, prezes izby, M.J.-C. Bonichot (sprawozdawca), prezes pierwszej izby, i N. Jääskinen, sędzia, rzecznik generalny: J. Kokott, sekretarz: A. Calot Escobar, uwzględniając ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28