Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2020-07-13, XXIII Ga 2236/19 premium

Sygn. akt XXIII Ga 2236/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiktor Piber Sędziowie: SO Magdalena Nałęcz SO Monika Skalska Protokolant: sekr. sądowy Mariusz Bajsztok po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2020 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: > Zamawiającego Skarbu Państwa - Komendanta Głównego Policji z siedzibą w W. > Przystępującego po stronie Zamawiającego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oraz Odwołujących: > wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółki akcyjnej w O., (...) GmbH w B. (...) > wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) B.V. w H. (...) (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. na skutek skargi Przystępującego po stronie Zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 października 2019 r. sygn. akt KIO 1833/19, KIO 1875/19 I. oddala skargę; II. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółki z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "skarga przystępującego po stronie zamawiającego"

1   -   odpowiedzialnością w G. na skutek skargi Przystępującego po stronie Zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28