Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-02-03, KIO/KD 4/20 premium

Sygn. akt: KIO/KD 4/20 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 3 lutego 2020 r. Po rozpoznaniu zastrzeżeń zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego: 42 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie ul. Saperska 2 59-726 Świętoszów dotyczących Informacji o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 30 grudnia 2019 r. w przedmiocie zamówienia publicznego na konserwacje, usprawnienia i naprawy systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów kontroli dostępu, systemów telewizji przemysłowej w obiektach wojskowych zgodnie z Normą Obronną NO-04-A0048:2016 w Żaganiu Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Członkowie: Robert Skrzeszewski Bartosz Stankiewicz wyraża następującą opinię: zgłoszone przez zamawiającego zastrzeżenia z dnia 9 stycznia 2020 r. nie zasługują na uwzględnienie. Sygn. akt: KIO/KD 4/20 Uzasadnienie Przedstawione Krajowej Izbie Odwoławczej do zaopiniowania zastrzeżenia od wyniku kontroli zgłoszone zostały w związku z przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: "Prezes Urzędu" lub "Kontrolujący") kontrolą uprzednią w przedmiocie zamówienia na konserwacje, usprawnienia i naprawy systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zamówienie z wolnej ręki

1   -   od procedury konkurencyjnej i udzielenia zamówienia z wolnej ręki ciąży na tym, kto wywodzi z tego skutki prawne, a więc

2   -   03)). Zamawiający, stosując tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki, powinien wykazać, że tylko i

3   -   podmioty zdolne do realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający w celu realizacji zamówienia w pierwszej kolejności skierował zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do T... S.A. - wykonawcy zamówienia "podstawowego". Z uwagi jednak, iż wybrany wykonawca

+187 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28