Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-03, KIO 652/20 premium

Sygn. akt: KIO 652/20 WYROK z dnia 3 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 3 czerwca 2020r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 marca 2020r. przez wykonawcę Eltel Networks Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, Gutkowo 81D w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Polskie Sieci Energetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej, ul. Warszawska 165 przy udziale wykonawcy Energo-System Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, ul. Energetyczna 1 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 652/20 po stronie zamawiającego orzeka : 1. Oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Eltel Networks Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, Gutkowo 81D i: 2.1. zalicza na poczet postępowania odwoławczego kwotę 15 000zł. 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Eltel Networks Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, Gutkowo 81D tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28