Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-08, KIO 600/20

Sygn. akt: KIO 600/20 WYROK z dnia 8 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Członkowie: Magdalena Rams Robert Skrzeszewski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 20 marca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) AECOM Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie 2) R. K. w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) "Drogowa Trasa Średnicowa" Spółka Akcyjna w Katowicach, 2) INKO CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pszczynie, zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) AECOM Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, 2) R. K. i: str. 1 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez ...

Przykładowe fragmenty dla hasła INKO PKP PLK

1   -   go w ofercie Konsorcjum DTŚ / INKO jako osoby przewidzianej do pełnienia

2   -   największych na tym rynku zamawiających — PKP PLK S.A. — stawiają od lat

3   -   Na dowód powyższego, Konsorcjum DTŚ / INKO załączyło do wyjaśnień oświadczenie Pana

+76 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28