Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2020-07-08, XXIII Ga 1629/19 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1629/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska Sędziowie: SO Bolesław Wadowski SO Wiktor Piber Protokolant: sekr. sądowy Mariusz Bajsztok po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2020 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: - Zamawiającego Skarbu Państwa - Komendanta Głównego Policji z siedzibą w W. Odwołujących: - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) B.V. w H., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) spółki akcyjnej w O., (...)GmbH w B. M. na skutek skargi Zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. sygn. akt KIO 1553/19, KIO 1558/19 I. oddala skargę, II. zasądza od Skarbu Państwa - Komendanta Głównego Policji z siedzibą w W. na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) B.V. w H. (...), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. 12500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów postępowania ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28