Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-12, KIO 870/20 premium

Sygn. akt: KIO 870/20 WYROK z dnia 12 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 kwietnia 2020 r. przez Odwołującego - WB Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 (05-850 Ożarów Mazowiecki) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komendę Główną Policji, ul. Puławska 148/150 (02-624 Warszawa) przy udziale Wykonawcy - UMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonce przy ul. Sienkiewicza 61 (05-220 Zielonka) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1 Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego - WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok...

Przykładowe fragmenty dla hasła wysłał mailem

1   -   O godzinie 09:03 Odwołujący wysłał do Zamawiającego mail informując w nim o braku

2   -   Zamawiającego, a po bezskutecznych próbach wysłał mail o godzinie 9:03, w

3   -   o dalszych przeszkodach technicznych, a mail wysłany do Zamawiającego z godziny 9

+5 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28