Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-23, KIO 892/20

Sygn. akt: KIO 892/20 WYROK z dnia 23 czerwca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2020 roku przez wykonawcę: FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: JASTRZĘBSKĄ SPÓŁKĘ WĘGLOWĄ S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju orzeka: 1. Oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego: FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od Odwołującego - FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach na rzecz Zamawiającego - JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju kwotę 4 124 zł 61 gr (słownie: czterech tysięcy stu dwudziestu czterech złotych 61/100 groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika, kosztów opłaty skarbowej oraz koszty dojazdu. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art 93 ust 1 pkt 6" covid

1   -   z tym, że wystąpienie pandemii COVID-19 może spełniać określone w art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP przesłanki "istotnej zmiany

2   -   będąca również efektem wpływu epidemii COVID-19 na sytuację finansową JSW

3   -   postępowania przetargowego w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Epidemia COVID- 19 oraz związane z nią

+28 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28