[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 12 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego 12 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 13 marca 2020 r. przez wykonawcę: Integrated Solution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu (nr postępowania 53/ST/PDS/POPC/PN/2019) prowadzonym przez zamawiającego: Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego: A. ASSECO Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie B. Billennium S.A. z siedzibą w Warszawie C. SAS Indtitute sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie po stronie Odwołującego D. GISPartner sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu po stronie Zamawiającego postanawia: 1. Umarza postępowanie odwoławcze. 2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 13500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28