Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-05-26, KIO 508/20

Sygn. akt KIO 508/20 WYROK z dnia 26 maja 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 marca 2020 r. przez Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - MCX pro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, QB sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Miasta Sopot, przy udziale Przystępującego po stronie Zamawiającego - Blue Services sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. Unieważnienie czynności wyboru oferty Przystępującego po stronie Zamawiającego; 1.2. Unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego; 1.3. Uznanie za bezskuteczne zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji zawartych przez Przystępującego po stronie Zamawiającego w koncepcji realizacji usługi i w wyjaśnieniach z 3 marca 2020 r.; 1.4. Odrzucenie oferty Przystępującego z uwagi na niezgodność jej treści ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 1.5. Ponowne badanie i ocenę ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 2. Kosztami...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28