Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 2020-06-24, X Ga 380/20 premium

Sygn. akt X Ga 380/20 POSTANOWIENIE Poznań, 24 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Grażyna Weleda (spr.) po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 r., w Poznaniu, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi konsorcjum "(...)" sp. z o.o. w W. oraz (...) sp. z o.o. w K. oraz skargi (...) sp. z o.o. w P. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 stycznia 2020 roku, sygn. akt KIO 71/20 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego I.Ch.B. A. N. P. C. S. - S.w P. postanawia: 1. odrzucić skargę konsorcjum "(...) sp. z o.o. w W. oraz (...) sp. z o.o. w K.; 2. umorzyć postępowanie skargowe wywołane skargą (...) sp. z o.o. w P.. sędzia Grażyna Weleda...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28