Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-15, KIO 599/20

Sygn. akt KIO 599/20 WYROK z dnia 15 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 marca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia C... Sp. z o.o. w W. i P... S.A. w W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie przy udziale: - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia A(1)... Sp. z o.o. w W., S(1)... Sp. z o.o. w W.; S(2)... Sp. z o.o. w W.; - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia D(1)... Sp. z o. o. w K., D(2)... Sp. z o. o. w L., 7... Sp. z o. o. w L., E(1)... Sp. z o.o. w W., E(2)... Sp. z o.o. w W., E(3)... Sp. z o.o. w W., A(2)... Sp. z o.o. w S. - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia D(1)... Sp. z o. o. w K., D(2)... Sp. z o. o. w L., D(3)... Sp. z o.o. w Z., S(3)... S.A. w W., S(4)... Sp. z o.o. w K.; - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia I(1)... Sp. z o.o. we W., I(2)... Sp. z o.o. we W., I(3)... Sp. z o.o. we W., I(4)... Sp. z o.o., we W., I(5)... Sp. z o.o., we W., G... S.A. w O. zgłaszających swoje przystąpienia do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wybór oferty niezabezpieczonej wadium

1   -   4 Pzp przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Powołany

2   -   dotyczy instytucji przedłużenia terminu związania ofertą, jednak w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje, że oferta powinna być zabezpieczona wadium w całym okresie, w którym

3   -   ust. 2 pkt 3 Pzp, zabezpiecza również prawidłowość wyboru najkorzystniejszej oferty. W konsekwencji stwierdzić należy, że wadium wniesione przez odwołującego nie obejmuje całego okresu związania ofertą. Gwarancja jest ważna od 17

+62 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28