Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-15, KIO 599/20

Sygn. akt KIO 599/20 WYROK z dnia 15 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 marca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia C... Sp. z o.o. w W. i P... S.A. w W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie przy udziale: - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia A(1)... Sp. z o.o. w W., S(1)... Sp. z o.o. w W.; S(2)... Sp. z o.o. w W.; - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia D(1)... Sp. z o. o. w K., D(2)... Sp. z o. o. w L., 7... Sp. z o. o. w L., E(1)... Sp. z o.o. w W., E(2)... Sp. z o.o. w W., E(3)... Sp. z o.o. w W., A(2)... Sp. z o.o. w S. - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia D(1)... Sp. z o. o. w K., D(2)... Sp. z o. o. w L., D(3)... Sp. z o.o. w Z., S(3)... S.A. w W., S(4)... Sp. z o.o. w K.; - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia I(1)... Sp. z o.o. we W., I(2)... Sp. z o.o. we W., I(3)... Sp. z o.o. we W., I(4)... Sp. z o.o., we W., I(5)... Sp. z o.o., we W., G... S.A. w O. zgłaszających swoje przystąpienia do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 87 ust. 2 pkt 3"

1   -   omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, zabezpiecza również prawidłowość wyboru

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28