[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

Sygn. akt [sygnatura ukryta] Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 19 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2020 r. przez odwołującego: Enter T&T Sp. z o.o. Plac Władysława Andersa 7; 61-894 Poznań w postępowaniu powadzonym przez zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Osiedle Złotej Jesieni 1; 31-826 Kraków przy udziale przystępującego: Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. ul. Szkotnik 2B, 33-100 Tarnów po stronie zamawiającego postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego Enter T&T Sp. z o.o. Plac Władysława Andersa 7; 61-894 Poznań i: 2.1. zalicza do kosztów postępowania odwoławczego kwotę 750 zł 00 gr (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego Enter T&T Sp. z o.o. Plac Władysława Andersa 7; 61-894 Poznań tytułem wpisu od odwołania 2.2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Enter T&T Sp. z o.o. Plac Władysława Andersa 7; 61-894 Poznań ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28