Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2020-06-22, V Ca 238/20 premium

Sygnatura akt V Ca 238/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2020 roku Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący: sędzia Danuta Soroka ( spr.) Sędziowie: Jolanta Sojka-Kardas Robert Bogusz Protokolant: sekr. sąd. Justyna Kafka po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2020 roku w Gorzowie Wielkopolskim, na rozprawie sprawy z odwołania wniesionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum : M. Z. - prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą U(1)... w K., A. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą U(2)... w G., A. B. - prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Z(1)... w B., H. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - Z(2)... w B., A. W., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą - U(3)... w K. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Międzyrzecz przy uczestnictwie przystępujących do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleni zamówienia: konsorcjum G. G. - Z(3)... w C., K. L. - prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z(4) w S. i J. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28