Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2020-06-26, XIII Ga 548/20 premium

Sygn. akt XIII Ga 548/20 POSTANOWIENIE Dnia 26 czerwca 2020 roku SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY ODWOŁAWCZY w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Krzysztof Wójcik (spr.) Sędziowie: Bartosz Kaźmierak, Marcin Wojciechowski (del.) po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2020 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi zamawiającego -(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w z udziałem: 1) Konsorcjum: (...)Spółka Akcyjna spółki komandytowej z siedzibą w W oraz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ch, 2) Konsorcjum: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O, (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w I - D na postanowienie o kosztach postępowania odwoławczego w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 9 marca 2020r. w sprawie sygn. akt KIO 364/20 postanawia: I. zmienić punkt 3) zaskarżonego wyroku na następujący: "3) kosztami postępowania obciąża Zamawiającego w części 2/3 i Odwołującego w części 1/3 i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 3.2. zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 14.533 zł (czternaście ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28