Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 2020-05-27, III Ca 252/20 premium

Sygn. akt III Ca 252/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: || Sędzia SO Katarzyna Kwilosz-Babiś - sprawozdawca || || Sędzia SO Mieczysław H. Kamiński || || Sędzia SO Agnieszka Skrzekut || Protokolant: || insp. Jadwiga Sarota || po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2020r. w Nowym Sączu na rozprawie sprawy ze skargi (...) Spółki z o.o. z siedzibą w K. przy uczestnictwie (...) Spółki z o.o. z siedzibą w S. i G. z siedzibą w P. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 24 lutego 2020 r., sygn. akt(...) dotyczącego odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lutego 2020r. przez (...) Spółkę z o.o. z siedzibą w S. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego G. z siedzibą w P. przy udziale (...) Spółki z o.o. z siedzibą w K., który przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje mu treść: "1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego.", II. zasądza od (...) Spółki z o.o. z siedzibą w S. na rzecz (...) Spółki z o.o. z siedzibą w K. kwotę 83 117 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemnaście złotych) tytułem kosztów postępowania, III. nie obciąża (...) Spółki z o....

Przykładowe fragmenty dla hasła zasądzić odszkodowanie oznacza

1   -   doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Dalej Izba podała, że Przystępujący

2   -   doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Wskazana podstawa do wykluczenia z

3   -   5 pkt 4 używa określenia ,,zasądzono odszkodowanie", w dyrektywie zaś jest mowa

+45 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28