[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 29 maja 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania odwoławczego w dniu 29 maja 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 maja 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel Safety Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118 (53-111 Wrocław), Impel Defender Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118 (53-111 Wrocław), Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118 (53-111 Wrocław), Impel Technical Security Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118 (53-111 Wrocław), ITM Poland S.A. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kostrzyńskiej 3 (65-127 Zielona Góra), Impel Cash Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123A (02-017 Warszawa), Impel Security Partner Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118 (53-111 Wrocław) oraz Garda Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Placu Kaszubskim 15/3 (81-350 Gdynia) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gdański Ogród Zoologiczny z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wyjaśnienia rażąco niskiej

1   -   Sp. z o.o. do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w przypadku, gdy zachodzą

2   -   z o.o., mimo że wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone przez EKOTRADE Sp

3   -   jego niezastosowanie i wadliwe przyjęcie wyjaśnień rażąco niskiej ceny za wystarczające oraz wadliwym

+7 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28