Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-05-22, KIO 421/20

Sygn. akt: KIO 421/20 WYROK z dnia 22 maja 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2020 r. przez wykonawcę Control Process S.A. w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PGE Energia Ciepła S.A. w Warszawie przy udziale: - wykonawcy Stal-Systems S.A. w Siemianowicach Śląskich, - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum Acciona Industrial S.A. w Alcobendas (Hiszpania) i Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie, przystępujących do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie: 1.1. częściowo zarzutu naruszenia art. 22 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12, 14, 21 w zw. z art. 22a ust. 3 oraz art. 25 ust. 2 p.z.p. i § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poprzez uznanie, że wykonawca Stal-Systems S.A. w Siemianowicach Śląskich oraz konsorcjum Acciona Industrial S.A. w Alcobendas (...

Przykładowe fragmenty dla hasła oświadczenie złożone przed notariuszem

1   -   Stal-Systems S.A.) przedstawiły oświadczenia osób fizycznych (wg. oświadczeń będących członkami rady dyrektorów firmy General Electric International, Inc.) złożone przed notariuszem w USA, w których to oświadczeniach osoby te stwierdzają, że nie

2   -   to z kolei oznacza, że oświadczenie złożone przed notariuszem nie jest dokumentem właściwym, zgodnym

3   -   w USA, nie jest wystarczające oświadczenie złożone przed notariuszem. Dla osób mających miejsce zamieszkania

+60 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28