Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-05, KIO 781/20

Sygn. akt: KIO 781/20 WYROK z dnia 5 czerwca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 kwietnia 2020 roku przez Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (1) C(1)... Corporation z siedzibą w P., Chińska Republika Ludowa (lider konsorcjum), (2) C(2)... Group Co., Ltd. z siedzibą w P., Chińska Republika Ludowa (partner konsorcjum) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy udziale: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) T... S.A. z siedzibą w P., (2) B... S.A. z siedzibą w W., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) I... Sp. z o.o. z siedzibą w Z. (Lider konsorcjum), (2) S(1)... Corporation z siedzibą w T. Chińska Republika Ludowa, (3) S(2)... Corporation Limited z siedzibą w P., Chińska Republika Ludowa, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania...

Przykładowe fragmenty dla hasła Nie ulega wątpliwości, iż dokumenty referencyjne

1   -   Zamawiający zaniechał jakiejkolwiek analizy przedłożonych mu dokumentów świadczy chociażby korespondencja przedstawiciela Odwołującego

2   -   oprogramowania dla systemu SRK także ulegała zmianie i nadawany był jej nowy numer wersji oprogramowania. Dopiero

3   -   jest cel i znaczenie powyższych dokumentów, jak również całkowicie odrębne podmioty są ich wystawcą. Nie ulega wątpliwości, dokumenty referencyjne składane wraz z wykazem są dokumentami abstrakcyjnymi, będącymi oświadczeniami wiedzy niezwiązanymi

+197 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28