Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-06-10, KIO 759/20

sygn. akt: KIO 759/20 WYROK z dnia 10 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 kwietnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: R... sp. z o.o., T(1)... sp. z o.o., W... sp. z o.o., ul. (...); W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115; 05-092 Łomianki, przy udziale wykonawcy F... sp. z o.o. sp. k., ul. (...); W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 i/lub 4 ustawy Pzp, wykonawcy F... sp. z o.o. sp. k., ul. (...); W., do uzupełnienia dokumentów i/lub ich wyjaśnienia w zakresie doświadczenia osoby wskazanej na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego pkt 5.1.2.3.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a po ich złożeniu i/lub wyjaśnieniu powtórną czynność badania i oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115; 05-092 Łomianki i: 2.1. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń

1   -   000,00 PLN brutto, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, (lub równoważne do ww. wydawane

2   -   000,00 PLN brutto, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, i należącą do właściwej Izby

3   -   000,00 PLN brutto, - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, (lub równoważne do ww. wydawane

+15 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28