[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 10 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 kwietnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ROKOM sp. z o.o., TOMBRUK sp. z o.o., WIEMAR sp. z o.o., ul. Karnicka 20; 03-162 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115; 05-092 Łomianki, przy udziale wykonawcy FAL-BRUK sp. z o.o. sp. k., ul. Sarabandy 42; 02-868 Warszawa, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 i/lub 4 ustawy Pzp, wykonawcy FAL-BRUK sp. z o.o. sp. k., ul. Sarabandy 42; 02-868 Warszawa, do uzupełnienia dokumentów i/lub ich wyjaśnienia w zakresie doświadczenia osoby wskazanej na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego pkt 5.1.2.3.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a po ich złożeniu i/lub wyjaśnieniu powtórną czynność badania i oceny...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28