Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2017-07-25, KIO/KD 32/17 premium

Sygn. akt KIO-KD 32-17 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 25 lipca 2017 roku Po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych w dniu 19 czerwca 2017 r. roku do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Zamawiającego Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Cicha 2 72 - 500 Międzyzdroje dotyczących informacji o wyniku kontroli doraźnej znak UZP/DKD/KND/28/16 w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego na działce nr 605 w Międzyzdrojach przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 41, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz warunkami decyzji Starosty Kamieńskiego nr 157/2010 z dnia 02.04.2010r., o pozwoleniu na budowę oraz aneksami do wskazanej decyzji " Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Członkowie: Dagmara Gałczewska -Romek Piotr Kozłowski Wyraża następującą opinię: Zastrzeżenia zamawiającego do wyniku kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zasługują na uwzględnienie. UZASADNIENIE Zamawiający Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Cicha 2, 72 - 500 Międzyzdroje dalej...

Przykładowe fragmenty dla hasła interes publiczny unieważnienie

1   -   znalezienie niewybuchów. Zamawiający działając w interesie publicznym, który w niniejszej sprawie przedłożył nad interesem uczestników postępowania był zmuszony do unieważnienia przetargu, ponieważ przede wszystkim nie

2   -   dalsze kontynuowanie postępowania przetargowego narusza interes publiczny, któremu miało służyć to postępowanie". Omawiana przesłanka unieważnienia postępowania stanowi wyraz ochrony interesu publicznego, wyrażającego się w gospodarnym i efektywnym wydatkowaniu środków publicznych. Często się bowiem zdarza, że

3   -   interpretowane rozszerzająco na sytuacje podobne. Unieważnienie postępowania wymaga od Zamawiającego prawidłowego posłużenia się pojęciem interesu publicznego, który nie musi być tożsamy z interesem Zamawiającego. Powołując się na przedmiotową przesłankę unieważnienia, Zamawiający powinien wskazać, jaki interes publiczny wymaga dokonania przez niego unieważnienia postępowania oraz udowodnić jego trwałość

+41 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28