Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 2020-03-12, VI Ca 904/19 premium

Sygn. akt VI Ca 904/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2020 roku Sąd Okręgowy w Zielonej Górze VI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Jolanta Kurzawińska-Pasek (spr.) Sędziowie: Sędzia SO Monika Zych-Anastasow, Sędzia SO Sławomir Kaczanowski Protokolant: st.sekr.sąd. Izabela Cal po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2020 roku w Zielonej Górze na rozprawie sprawy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. z udziałem zamawiającego Gmina N. - Miasto na skutek skargi (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 28 czerwca 2019r. wydanego w sprawie KIO 1130/19 1. oddala skargę; 2. zasądza od skarżącego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz zamawiającego Gminy N. - Miasto kwotę 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej. Sędzia SO M. Z.-A. Sędzia SO J. K.-P. Sędzia SO S. K. Sygn. akt VI Ca 904/19 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2019r. (sygn. akt KIO 1130/19) Krajowa Izba Odwoławcza - po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2019r. odwołania wniesionego przez wykonawcę (...) Sp. z o.o. w S. w postępowaniu prowadzonym przez Gminę N. - Miasto - oddaliła to odwołanie. Na ...

Przykładowe fragmenty dla hasła oświadczenie własne zamiast dowodów

1   -   oraz o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów zawnioskowanych w treści skargi, w tym przeprowadzenie dowodu z dokumentu: - Oświadczenie Ż. O. z dnia 01 lipca 2019r.; - Oświadczenie r.pr. D. Z. z

2   -   Tego jednak nie uczynił. Natomiast dowody z oświadczeń pełnomocników skarżącego Ż. O. (z

3   -   dokumentów z uzasadnionej przyczyny. Złożenie zamiast referencji oświadczenia własnego wymaga wykazania, że wystąpiły okoliczności

+36 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28