[ukryta sygnatura] – Postanowienie Sądu Najwyższego – 2020

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 28 lutego 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Władysław Pawlak SSN Karol Weitz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa E. spółki z o.o. w W., E. S.A. z siedzibą w L. (Francja), H. Limited z siedzibą w L. (Wielka Brytania) przeciwko P. S.A. w W. o zapłatę kwoty 323767,75 zł oraz w sprawie z powództwa E. spółki z o.o. w W., E. S.A. z siedzibą w L. (Francja), H. Limited z siedzibą w L. (Wielka Brytania) przeciwko P. S.A. w W. o zapłatę kwoty 1925371,61 zł, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 lutego 2020 r., zażalenia pozwanego na wyrok Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 13 czerwca 2019 r., sygn. akt VII AGa (...), uchyla zaskarżony wyrok i pozostawia rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5 listopada 2015 r. powodowie E. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej jako: "E."), E. S.A. z siedzibą L. (Francja, dalej jako: "E.") i H. Limited z siedzibą w L. (Wielka Brytania, dalej jako: "H.") wnieśli o zasądzenie łącznie od pozwanego P. S.A. z siedzibą w W. kwoty 323 767,75 z ustawowymi odsetkami od dnia 9 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia za usługi nadzoru inżynierskiego na ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28