[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 11 czerwca 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień w drodze koncesji - Dyrektywa 2014/23/UE - Artykuł 38 ust. 9 - Mechanizm środków zaradczych mających na celu wykazanie rzetelności przez wykonawcę objętego podstawą wykluczenia - Przepisy krajowe zakazujące wykonawcom objętym obligatoryjną podstawą wykluczenia brania udziału w postępowaniach o udzielenie koncesji przez pięć lat - Wykluczenie wszelkiej możliwości wykazania przez takich wykonawców podjęcia środków zaradczych W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Conseil d’État (radę stanu, Francja) postanowieniem z dnia 14 czerwca 2019 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 20 czerwca 2019 r., w postępowaniu: Vert Marine SAS przeciwko Premier ministre, Ministre de l’Économie et des Finances, TRYBUNAŁ (dziewiąta izba), w składzie: S. Rodin, prezes izby, D. Šváby (sprawozdawca) i N. Piçarra, sędziowie, rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona, sekretarz: V. Giacobbo-Peyronnel, administratorka, uwzględniając pisemny etap postępowania, rozważywszy uwagi, które przedstawili: - w imieniu Vert Marine SAS - F. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28