Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2020-05-28, XXIII Ga 1548/19 premium

Sygn. akt XXIII Ga 1548/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie : Przewodniczący: SO Monika Skalska (spr.) Sędziowie: SO Paweł Kieta SSO Alicja Dziekańska Protokolant: sekr. sądowy Arkadiusz Bogusz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2020 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Skarbu Państwa - Centrum Obsługi Administracji Rządowej w W. odwołującego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. z udziałem przystępującego po stronie zamawiającego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 sierpnia 2019 r. sygn. akt KIO 1400/19 1. zmienia zaskarżony wyrok w pkt. II.1. w części i unieważnia czynność Zamawiającego Skarbu Państwa - Centrum Obsługi Administracji Rządowej w W. polegającą na odrzuceniu pismem z dnia 9 lipca 2019 r. oferty (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. w zakresie Części II "Skanery i drukarki przenośne" oraz w zakresie Części III "Urządzenia wielofunkcyjne" i nakazuje Zamawiającemu: a) poprawienie innej omyłki w oparciu o art. 87 ust.2 pkt. 3 ustawy Prawo ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "87 ust. 2 pkt 3"

1   -   omyłki w oparciu o art. 87 ust.2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28