Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 2020-04-16, II Ca 286/20 premium

Sygnatura akt II Ca 286/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący SSO Jarosław Tyrpa (sprawozdawca) Sędziowie: || SO Zbigniew Zgud || || SO Liliana Kaltenbek || Protokolant: sekretarz sądowy Robert Nędza po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2020 roku w Krakowie na rozprawie sprawy ze skargi (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 listopada 2019 roku, sygn. KIO 2025/19, KIO 2029/19 przeciwko (...) Spółki Akcyjnej w (...) sp. z o.o. Spółki Komandytowej w W. przy uczestnictwie zamawiających Gminy C., Gminy L., Gminy S., Gminy Ś., Gminy Z. i Stowarzyszenia (...) z siedzibą w R. 1. oddala skargę; 2. zasądza tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego od skarżącego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz: a) (...) sp. z o.o. Spółki Komandytowej w W. kwotę 1817 zł (jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych); b) (...) Spółki Akcyjnej w C. kwotę 1817 zł (jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych). SSO Liliana Kaltenbek SSO Jarosław Tyrpa SSO Zbigniew Zgud...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28