Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 2020-05-21, V Ga 111/20 premium

Sygn. akt V Ga 111/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2020r. Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Tomkiewicz (spr.) Sędziowie: Wiesław Kasprzyk, SR del Maciej Rzewuski po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2020r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 374 k.p.c sprawy ze skargi wykonawcy (...) sp. z o.o. w (...) od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 stycznia 2020r. sygn. akt KIO 91/20 z udziałem przeciwnika skargi, zamawiającego (...), reprezentowanego przez (...) oraz wykonawców, uczestników postępowania po stronie zamawiającego: (...) i (...) I.oddala skargę; II.zasądza od skarżącego (...) na rzecz (...) oraz na rzecz (...) kwoty po 3.600 zł. (słownie : trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu skargowym....

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28