Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2013-12-09, XIX Ga 731/13 premium

Sygn. akt XIX Ga 731/13 POSTANOWIENIE Dnia 9 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krystyna Faściszewska-Rąba (spr.) Sędziowie: SSO Blanka Zorębska SSO Grażyna Jeziorowska Protokolant: st.sekr.sądowy Agnieszka Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2013 r. w Katowicach sprawę z odwołania (...) przeciwko (...) z udziałem przystępujących do postępowania po stronie zamawiającego (...) oraz (...) o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 7 października 2013 r. sygn. akt KIO (...) postanawia: 1. umorzyć postępowanie skargowe; 2. odstąpić od obciążania skarżącego kosztami postępowania skargowego. Sygn. akt XIX Ga 731/13 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie (...) i kosztami postępowania obciążyła tego wykonawcę. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia wskazała KIO, iż zamawiający tj. (...) w (...) prowadziła postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na "(...)". W dniu 25 września 2013 r. odwołujący: (...) wniósł odwołanie od czynności zamawiającego, o których został powiadomiony pismem z dnia 18.09...

Przykładowe fragmenty dla hasła skarżący status wykonawcy

1   -   od tego dnia odwołujący (...) utracił status wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu i nie

2   -   jest już uczestnikiem prowadzonego postępowania. Wykonawcę, który utracił status wykonawcy w rozumieniu art.2 pkt

3   -   był związany ofertą, nie przysługuje status wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, podczas

+27 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28