[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA we Wrocławiu – 2019

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA we Wrocławiu SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska, Sędziowie sędzia WSA Bogumiła Kalinowska (spr.), sędzia WSA Lidia Serwiniowska, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 stycznia 2019 .r sprawy ze skargi A. J. na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W.Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę w całości. UZASADNIENIE Skarżący A. J. wywiódł skargę na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W w zakresie rozpatrzenia wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej w postaci treści (skanu) oferty złożonej przez Spółkę [A] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą "Remont zbiornika polderowego Przeworno, zlokalizowanego w km 15+350 rzeki Krynki, gmina Przeworno - doszczelnienie zapory pionową przeciwfiltracyjną przesłoną bentonitowo-cementową". Domagał się stwierdzenia bezczynności organu oraz zobowiązania go do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej i udostępnienie żądanej ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28