[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2020

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Łodzi SENTENCJA Dnia 10 marca 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska (spr.) Sędzia NSA Janusz Nowacki Protokolant starszy sekretarz sądowy Ewa Cieślik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2020 roku sprawy ze skargi Miasta Łodzi na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2015 r. nr 25/2015/PR w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego nr 5/RP/2014 z 26 marca 2014 roku,; 2. zasądza od Zarządu Województwa Łódzkiego na rzecz Miasta Łodzi kwotę 68.842,00 (sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania. UZASADNIENIE Decyzją z dnia 30 września 2015 r., nr 25/2015/PR Zarząd Województwa Łódzkiego, po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy złożonego przez Miasto Łódź w związku z decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego z 26 marca 2014 r., nr 5/RP/2014 określającą kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 4 664 128,67 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak ...

Przykładowe fragmenty dla hasła obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   jak w efekcie kształtowała się cena uzyskana w tym postępowaniu i w jakiej pozostawała proporcji do szacunkowej wartości tego zamówienia i poziomu rażąco niskiej ceny dla tego postępowania. Wszystkie te

2   -   ustalił w jakim zakresie uzyskane ceny w przetargu pozostawały do poziomu rażąco niskiej ceny. Jest to o tyle istotne

3   -   w postępowaniu, stosunek tej liczby do typowej ilości ofert w podobnych postępowaniach, uzyskana cena, stosunek tej ceny do szacunkowej wartości zamówienia oraz do poziomu rażąco niskiej ceny itp.) wskazując tez możliwe źródła

+287 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28