Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2015-07-28, XIX Ga 502/15 premium

Sygn. akt XIX Ga 502/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Jeziorowska Sędziowie: SO Jarema Czapla (spr.) SO Sławomir Łęcki Protokolant: st.sekr.sądowy Iwona Zdebel na rozprawie dniu 28 lipca 2015 r. w Katowicach rozpoznał sprawę z odwołania : Konsorcjum Firm (...) przeciwko zamawiającemu (...) przy udziale (...) o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi (...) od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2015 r. sygn. akt KIO (...) 1. oddala skargę; 2. zasądza od skarżącego (...) na rzecz (...) kwotę 3.600 zł ( trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania skarżącego. Sławomir Łęcki Grażyna Jeziorowska Jarema Czapla Sygn. akt XIX Ga 502/15 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. akt KIO (...)/15 Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 maja 2015 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Konsorcjum: (...), (...) sp. z o.o., ul. (...) W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Skarb Państwa - G. D. D. K. i A., ul. (...), (...)-(...) W., przy udziale wykonawcy (...) sp. z o.o., ul. (...) (...)-(...) W., w pkt 1 uwzględniła odwołanie i nakazała ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28