[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2019

Warszawa, dnia 16.12.2019 r. [sygnatura ukryta]/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szprotawa ul. Henrykowska 1A 67-300 Szprotawa Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia: budowa urządzeń retencyjnych małej retencji wodnej w zlewni rzeki Rudy - Etap I i II Data wszczęcia 28.06.2019 r. postępowania: Numer ogłoszenia 2019/S 123-299336 o zamówieniu: Tryb postępowania: przetarg nieograniczony (procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp) Wartość zamówienia: 4.202.173,31 zł (tj. 974.597,79 euro) - wartość kontrolowanego zamówienia, z podziałem na części: Część 1 - 2.169.813,48 zł (tj. 503.238,51 euro), w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - 500.726,19 zł ( 116.131,96 euro); Część 2 - 2.032.359,83 zł (tj. 471.359,28 euro), w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - 469.006,12 zł (108 775,22 euro); 146.359.639,57 zł (tj. 33.944.764,15 euro) - całkowita szacunkowa wartość projektu Środki UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Rodzaj procedury: zamówienie ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28