Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 2020-01-29, IV Ca 885/19 premium

Sygn. akt IV Ca 885/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 29 stycznia 2020r. Sąd Okręgowy w Płocku, IV Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie: Przewodniczący Sędzia Wacław Banasik Sędzia Katarzyna Mirek - Kwaśnicka Sędzia Renata Wanecka (spr.) Protokolant: Katarzyna Lewandowska po rozpoznaniu na rozprawie 15 stycznia 2020r. w P. sprawy ze skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko zamawiającemu Gminie M. G. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie zamawiającego Centrum (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 1 października 2019r. sygn. KIO 1812/19 1. oddala skargę; 2. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Gminy M. G. kwotę 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu skargowym. Sygn. akt IV Ca 885/19 UZASADNIENIE Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z 1 października 2019r. oddaliła odwołanie wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę M. G. przy udziale wykonawcy Centrum (...) spółki z ograniczoną ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28