Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-01-22, KIO/KU 2/20 premium

Sygn. akt: KIO/KU 2/20 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 22 stycznia 2020 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 24 grudnia 2019 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku dotyczących informacji o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 17 grudnia 2019 r., (znak UZP/DKZP/WKZ5/420/320(11)/19/KB) dot. KU/152/19/DKZP w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zaprojektowanie i wybudowanie (dostawę) dwóch statków inspekcyjno-kontrolnych Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Danuta Dziubińska Dagmara Gałczewska-Romek wyraża następującą opinię: zastrzeżenia zamawiającego z dnia 24 grudnia 2019 r. do informacji o wyniku kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 17 grudnia 2019 r. nie zasługują na uwzględnienie. Uzasadnienie I. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej zwany "Prezesem UZP", "kontrolującym") wszczął kontrolę uprzednią postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "zaprojektowanie i wybudowanie (dostawę) dwóch statków inspekcyjno-kontrolnych" prowadzonego przez Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku (zwanego dalej "zamawiającym"). W ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zatrzymanie wadium art 46 ust. 4a

1   -   wskazane zostały w treści przepisu art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Przytoczone przepisy zawierają następujące przesłanki zatrzymania wadium: 1) związanie z badaniem i

2   -   i pozwoliłby zamawiającemu na skutecznie zatrzymanie wadium w okolicznościach, o których mowa w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp). W

3   -   okresie zamawiający został pozbawiony możliwości zatrzymania wadium w okolicznościach, o których mowa w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. W

+145 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28