Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-12-13, KIO/KU 76/19

Sygn. akt KIO/KU 76/19 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 13 grudnia 2019 roku Po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych pismem z dnia 20 listopada 2019 roku do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotoryja dotyczących informacji o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 7 listopada 2019 r. (znak UZP/DKZP/WKZ5/420/271(15)/19/KO dot. KU/132/19/DKZP, w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Złotoryja" Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Członkowie: Irmina Pawlik Katarzyna Prowadzisz wyraża następującą opinię: zastrzeżenia Zamawiającego do Informacji o wyniku kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zasługują na uwzględnienie. Sygn. akt KIO/KU 67/19 Uzasadnienie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej także jako "Prezes Urzędu" lub "Kontrolujący") przeprowadził kontrolę uprzednią postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotoryja (dalej jako "Zamawiający") w trybie przetargu nieograniczonego pn. "...

Przykładowe fragmenty dla hasła brak uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa

1   -   przez Wykonawcę zastrzeżenia za skuteczne. (...) Brak wykazania przez Wykonawcę, iż zastrzeżona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa zwalnia Zamawiającego z obowiązku utrzymywania informacji w tajemnicy i tym samym powoduje obowiązek

2   -   odtajnienia dokumentów w przypadku nieuwzględnienia uzasadnienia objęcia ich tajemnicą przedsiębiorstwa nie jest uzależniony od złożenia

3   -   treść informacji, które stanowić mają tajemnicę przedsiębiorstwa i skonfrontować ją z uzasadnieniem, jakie Wykonawca powinien przedstawić, aby

+62 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28