[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2005

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 18 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Małgorzata Mielnicka Arbitrzy: Paweł Grzegorz Juzoń Marian Kazimierz Ochociński Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18.04.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Jana Laszuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobrażowe "Jan Laszuk" Zakład Pracy Chronionej Bytom, ul. Mickiewiecza 12 od oddalenia przez zamawiającego Miasto Jastrzębie Zdrój Jastrzębie Zdrój, Aleja Piłsudskiego 60 protestu z dnia 21 marca 2005 r. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert. 2. Kosztami postępowania obciąża Miasto Jastrzębie Zdrój Jastrzębie Zdrój, Aleja Piłsudskiego 60 ` i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 563 zł 59 gr (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Jana Laszuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobrażowe "Jan Laszuk" Zakład Pracy Chronionej Bytom, ul. Mickiewiecza 12 2) dokonać wpłaty kwoty 4 563 zł 59 gr (...

Przykładowe fragmenty dla hasła udowodnienie kosztów sprzętu

1   -   podając rodzaju oraz numerów rejestracyjnych sprzętu przeznaczonego na utrzymanie chodników oraz, że sporządził kalkulację własną kosztów w sposób niezgodny ze SIWZ

2   -   Zamawiającego Protestujący przedstawił wyłącznie zestawienie kosztów robocizny, materiałów i sprzętu bez podania sposobu ich obliczenia

3   -   poszczególnych zadań tzn. zawiera wartość kosztów sprzętu, materiałów i wartość kosztów robocizny, kosztów pośrednich, wartości zysku i wysokość podatku VAT. Poza robocizną sprzętem, kosztami pośrednimi, zyskiem i VAT zdaniem

+14 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28