[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 24 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska wobec cofnięcia w dniu 23 kwietnia 2020 r., przed otwarciem rozprawy, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum w składzie: CT Sport Sp. z o.o., R. M. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Concept Trade" Biuro Handlowo-Usługowe R. M., ul. Tomasza Drobnika 43, 60-693 Poznań w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, przy udziale wykonawcy JACK-BUD Polska Sp. z o. o. Sp. k., Osiedle Bolesława Chrobrego 110, 60-681 Poznań zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego postanawia: 1. umarza postępowanie odwoławcze, 2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum w składzie: CT Sport Sp. z o.o., R. M. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Concept Trade" Biuro Handlowo-Usługowe R. M., ul. Tomasza Drobnika 43, 60- 693 Poznań kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28