Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-04-24, KIO 547/20

Sygn. akt: KIO 547/20 POSTANOWIENIE z dnia 24 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 24 kwietnia 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Odzieżowe DRWAL A. Z., CZM INTERMAG Sp. z o.o., MILENA BIS Sp. z o.o. z siedzibą lidera we Włocławku w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: 3 Regionalną Bazę Logistyczną z siedzibą w Krakowie; przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: UNIFEQ Europe Sp. z o.o., VESTOM Sp. z o.o. z siedzibą lidera w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A., Kreator Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A., Zakład Odzieżowy MODAR Sp. z o.o. z siedzibą lidera w Pankach, zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego; postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze; 2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28