[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020

Sygn. akt: KIO 521/20 KIO 522/20 POSTANOWIENIE z dnia 17 kwietnia 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 17 kwietnia 2020 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i) w dniu 12 marca 2020 r. przez wykonawcę Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (sygn. akt: KIO 521/20), ii) w dniu 12 marca 2020 r. przez wykonawcę Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (sygn. akt: KIO 522/20), w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Kujawsko - Pomorskie, przy udziale wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia Transpol Lider sp. z o.o. sp.k, z siedzibą w Łojewie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 521/20 oraz KIO 522/20 po stronie zamawiającego, postanawia: 1. umorzyć oba postępowania odwoławcze. 2. nakazać w sprawie o sygn. akt: KIO 521/20 Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Strabag sp. z o.o., siedzibą w Pruszkowie kwoty 18 000,00 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 3. nakazać w sprawie o sygn. akt: KIO 522/20 Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28