Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-03-13, KIO 467/20

Sygn. akt: KIO 467/20 POSTANOWIENIE z dnia 13 marca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Członkowie: Aleksandra Patyk Irmina Pawlik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 13 marca 2020 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego w dniu 4 marca 2020 roku przez wykonawcę Catermed spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Miasto Kołobrzeg, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu orzeka: 1. Odrzuca odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Catermed spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Catermed spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie. Przewodniczący: .................................... Członkowie: .................................... .................................... Sygn. akt: KIO 467/20 U z a s a d n i e n i e Zamawiający - ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 189 ust. 2 pkt 1"

1   -   podlega odrzuceniu na podstawie przepisu art. 189 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem

2   -   odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 1 ustawy, który stanowi, że Izba

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28