Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-03-06, KIO 376/20

Sygn. akt KIO 376/20 WYROK z dnia 6 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2020 r. przez wykonawcę EGIS Polska Dystrybucja Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Szpital Wojewódzki w Opolu Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy udziale wykonawcy LEK Spółki akcyjnej z siedzibą w Strykowie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Szpitalowi Wojewódzkiemu w Opolu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 60, powtórzenie czynności badania i oceny ofert dla zadania nr 60 oraz odrzucenie oferty wykonawcy LEK Spółka akcyjna na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zadania nr 60, 2. kosztami postępowania obciąża Szpital Wojewódzki w Opolu Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania ...

Przykładowe fragmenty dla hasła świadoma omyłka

1   -   W pierwszym scenariuszu nie ma omyłki, lecz świadome i konsekwentne działanie wykonawcy, które

2   -   które naruszają stosowanie reguł matematycznych. Omyłka musi mieć charakter niezamierzony, gdy wykonawca przyznaje, że omyłka była skutkiem jego świadomej decyzji, wówczas brak jest podstaw do poprawienia. Omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty nie

3   -   dokonać korekty ilości, nawet jeśli omyłka jest zawiniona przez wykonawcę, W

+59 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28