Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-03-06, KIO 376/20

Sygn. akt KIO 376/20 WYROK z dnia 6 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2020 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2020 r. przez wykonawcę EGIS Polska Dystrybucja Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Szpital Wojewódzki w Opolu Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy udziale wykonawcy LEK Spółki akcyjnej z siedzibą w Strykowie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Szpitalowi Wojewódzkiemu w Opolu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 60, powtórzenie czynności badania i oceny ofert dla zadania nr 60 oraz odrzucenie oferty wykonawcy LEK Spółka akcyjna na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zadania nr 60, 2. kosztami postępowania obciąża Szpital Wojewódzki w Opolu Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28