Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2020-03-06, KIO 371/20 premium

Sygn. akt: KIO 371/20 Wyrok z dnia 6 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 5 marca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 lutego 2020 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: G. J. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych J. G., Z. P., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych Z. P., Pruskie 33, 86-150 Osie oraz M. N., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych DRWAL N. M., Zdroje 62, 89-505 Małe Gacno w postępowaniu prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotów. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez odwołującego w Pakiecie nr 1 oraz nakazuje ponowne dokonanie czynności badania i oceny ofert z udziałem oferty odwołującego, co do której nakazuje poprawienie omyłki w kosztorysie ofertowym w Dziale I - hodowla lasu w poz. 9 i 10, na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp; 2. kosztami postępowania obciąża Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28